ITAL-UIL Polonia

 

Stowarzyszenie "ITAL-UIL Polonia" w Wejherowie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510261 dnia 20.05.2014 r.

 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji, propagowania i promocji celów działalności Stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działającym jako organizacja non profit. Jesteśmy jednym ze 152 biur zagranicznych PATRONATO ITAL-UIL na świecie.