Služby pro Italy s trvalým pobytem v České republice konvence

  1. Dotaz na srážky u důchodců s trvalým pobytem (DETR/Estero-UE)
  2. Daňové přiznání u důchodců s trvalým pobytem (RED-EST)
  3. Dotaz na italské zdanění důchodů (EP-I)

Další častěji užívané služby nebo žádost

  1. Dotaz na důchod po dosažení věku
  2. Dotaz na starobní důchod
  3. Osvědčení o příjmech rodiny pro přiznání rodinných přídavků
  4. Osvědčení pro osobu po ukončení služebního poměru pro přiznání rodinných přídavků
  5. Prohlášení, týkající se nároku na srážky z příjmu